Grilled Peach, Pesto, and Mozzarella Quesadillas

Serves: 2 Save

Ingredients (4)

  • 4 Flour Tortillas
  • 4 tablespoons basil pesto
  • 2 medium peaches
  • 4 oz fresh mozzarella cheese

Directions

Learn how to make this recipe at Two Peas & Their Pod